Ehitusjoonis OÜ
reg. nr. 12250305
a/a EE212200221054696809 Swedbank

Kauna 7, Tallinn 10138
juhataja/projekteerija Amre Saavas (foto)
* eritegevusala MTR registreering: EEG000319- ehitusuuringud ja ehitusmõõdistamine
* eritegevusala MTR registreering: EEP001564- projekteerimine
* eritegevusala MTR registreering: EMU000301- mälestise- ja muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimise- ja restaureerimise projekti koostamine, järelvalve teostamine
* muinsuskaitseameti vastutava spetsialisti tegevusluba: VS 349/tähtajatu