Ehitus- ja ümberehitusprojektide koostamine.

Hoonete mõõdistus ja mõõdistusprojektid.

Poolelioleva ehitustegevuse seadustamine, ehitus- ja kasutusload.

Ehitisregistri kandeandmete uuendamine.

Ehitusjoonis Oü on ühemehe projekteerimisettevõte, mis osutab projekteerimisteenuseid ehitise omanikule.
Aitan geoaluse uuendamisega ja dokumentatsiooni registrisse kandmisega. Tegevuspiirkond üle Eesti.

2D joonised- AutoCAD
3D joonised- SketchUp

Ehitusjooniste skaneerimine ja mõõtkavasse digitaliseerimine

Nõutavaid tegevuslube ja registreeringuid vt. majandustegevusregistrist https://mtr.mkm.ee/.


Parimat!