Hoonete ehitus- ja ümberehitusprojektide koostamine. Mõõdistusprojektid. Poolelioleva ehitustegevuse seadustamine. Muudatusprojektid, ehitisregistri kandeandmete uuendamine.

Ehitusjoonis OÜ on ühemehe projekteerimisettevõte, mis osutab projekteerimisteenuseid ehitise omanikule.

Aitan ehitustegevuse projekteerimisel ja dokumentatsiooni kooskõlastamisel. Tegutsen ka projektijärelvalvena, et klient saaks keskenduda oma põhitegevusele. Olenevalt nädalast asun Tartus või Tallinnas.

2D joonised- AutoCAD
3D eskiisid ja visualiseerimine- SketchUp
Ehitusjooniste digitaliseerimine

Oman muinsuskaitseameti tegevusluba projekteerimiseks miljööala hoonetes.
NB! Tellimiste vastuvõtmise lähimaks tähtajaks saame pakkuda Märts 2018.

Parimat!